VỀ CÔNG TY

Đến với ngành thực phẩm từ năm 2014 với vai trò Marketing, xúc tiến thương mại, tôi có dịp giao tiếp với các thương nhân đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Nhật. Nhận thấy sản phẩm họ hướng đến phát triển bền vững cùng nông dân, chú trọng vào chất lượng an toàn sản phẩm, trách nhiệm với cộng đồng, người tiêu dùng.

Tháng 3/2020 Cùng Mr Kiên với hơn 8 năm hoạt động trong ngành du lịch, Chúng tôi sáng lập nên Tân Xuân International. Chuyên cung cấp những món quà thực phẩm an toàn, chất lượng, ý nghĩa từ Việt Nam đến khách du lịch. Giúp khách hàng kinh doanh thực phẩm toàn cầu nắm bắt cơ hội đầu tư phát triển bền vững cùng nông nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi đã phát triển thương hiệu VIGOR FOODS, với thông điệp mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống tốt đẹp, cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến khách hàng.


VỀ CÔNG TY

Đến với ngành thực phẩm từ năm 2014 với vai trò Marketing, xúc tiến thương mại, tôi có dịp giao tiếp với các thương nhân đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Nhật. Nhận thấy sản phẩm họ hướng đến phát triển bền vững cùng nông dân, chú trọng vào chất lượng an toàn sản phẩm, trách nhiệm với cộng đồng, người tiêu dùng.

Tháng 3/2020 Cùng Mr Kiên với hơn 8 năm hoạt động trong ngành du lịch, Chúng tôi sáng lập nên Tân Xuân International. Chuyên cung cấp những món quà thực phẩm an toàn, chất lượng, ý nghĩa từ Việt Nam đến khách du lịch. Giúp khách hàng kinh doanh thực phẩm toàn cầu nắm bắt cơ hội đầu tư phát triển bền vững cùng nông nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi đã phát triển thương hiệu VIGOR FOODS, với thông điệp mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống tốt đẹp, cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến khách hàng.


VỀ CÔNG TY

Đến với ngành thực phẩm từ năm 2014 với vai trò Marketing, xúc tiến thương mại, tôi có dịp giao tiếp với các thương nhân đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Nhật. Nhận thấy sản phẩm họ hướng đến phát triển bền vững cùng nông dân, chú trọng vào chất lượng an toàn sản phẩm, trách nhiệm với cộng đồng, người tiêu dùng.

Tháng 3/2020 Cùng Mr Kiên với hơn 8 năm hoạt động trong ngành du lịch, Chúng tôi sáng lập nên Tân Xuân International. Chuyên cung cấp những món quà thực phẩm an toàn, chất lượng, ý nghĩa từ Việt Nam đến khách du lịch. Giúp khách hàng kinh doanh thực phẩm toàn cầu nắm bắt cơ hội đầu tư phát triển bền vững cùng nông nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi đã phát triển thương hiệu VIGOR FOODS, với thông điệp mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống tốt đẹp, cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến khách hàng.

Bắt đầu ý tưởng từ năm 2014
VIGOR FOODS

A title

Image Box text

Nhà cung cấp dịch vụ thương mại thực phẩm quốc tế tốt nhất, đối tác thương mại quốc tế tin cậy về sản phẩm dinh dưỡng an toàn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao hoàn chỉnh.

A title

Image Box text

Giúp khách hàng kinh doanh thực phẩm toàn cầu nắm bắt cơ hội, đầu tư phát triển bền vững cùng nông nghiệp Việt Nam theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

A title

Image Box text

• Tập trung
Tinh thần tận tâm cống hiến, khó khăn không ngăn bước tiến, luôn tìm giải pháp cho thành công.
• Sáng tạo
Tư tưởng cởi mở, cải tiến liên tục, hiệu quả hơn, năng suất cao hơn.
• Chung sức
Mục tiêu đội nhóm thay vì mục tiêu cá nhân, làm việc, học tập với tinh thần gia đình cùng tiến.
• Tin cậy
Chính trực và trung thực, trách nhiệm hoàn thành công việc đúng hạn như mong đợi.
• Bền vững
Phát triển doanh nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường, sự an toàn, thịnh vượng của người nông dân và nhà máy sản xuất, cũng như làm giàu cho cộng đồng.

Bắt đầu ý tưởng từ năm 2014
VIGOR FOODS

A title

Image Box text

Nhà cung cấp dịch vụ thương mại thực phẩm quốc tế tốt nhất, đối tác thương mại quốc tế tin cậy về sản phẩm dinh dưỡng an toàn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao hoàn chỉnh.

A title

Image Box text

Giúp khách hàng kinh doanh thực phẩm toàn cầu nắm bắt cơ hội, đầu tư phát triển bền vững cùng nông nghiệp Việt Nam theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

A title

Image Box text

• Tập trung
Tinh thần tận tâm cống hiến, khó khăn không ngăn bước tiến, luôn tìm giải pháp cho thành công.
• Sáng tạo
Tư tưởng cởi mở, cải tiến liên tục, hiệu quả hơn, năng suất cao hơn.
• Chung sức
Mục tiêu đội nhóm thay vì mục tiêu cá nhân, làm việc, học tập với tinh thần gia đình cùng tiến.
• Tin cậy
Chính trực và trung thực, trách nhiệm hoàn thành công việc đúng hạn như mong đợi.
• Bền vững
Phát triển doanh nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường, sự an toàn, thịnh vượng của người nông dân và nhà máy sản xuất, cũng như làm giàu cho cộng đồng.

Bắt đầu ý tưởng từ năm 2014
VIGOR FOODS

A title

Image Box text

Nhà cung cấp dịch vụ thương mại thực phẩm quốc tế tốt nhất, đối tác thương mại quốc tế tin cậy về sản phẩm dinh dưỡng an toàn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao hoàn chỉnh.

A title

Image Box text

Giúp khách hàng kinh doanh thực phẩm toàn cầu nắm bắt cơ hội, đầu tư phát triển bền vững cùng nông nghiệp Việt Nam theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

A title

Image Box text

• Tập trung
Tinh thần tận tâm cống hiến, khó khăn không ngăn bước tiến, luôn tìm giải pháp cho thành công.
• Sáng tạo
Tư tưởng cởi mở, cải tiến liên tục, hiệu quả hơn, năng suất cao hơn.
• Chung sức
Mục tiêu đội nhóm thay vì mục tiêu cá nhân, làm việc, học tập với tinh thần gia đình cùng tiến.
• Tin cậy
Chính trực và trung thực, trách nhiệm hoàn thành công việc đúng hạn như mong đợi.
• Bền vững
Phát triển doanh nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường, sự an toàn, thịnh vượng của người nông dân và nhà máy sản xuất, cũng như làm giàu cho cộng đồng.

SẢN PHẨM NỔI BẬT
CỦA CHÚNG TÔI

Đây là những sản phẩm an toàn, chất lượng cao mà chúng tôi tự hào
cung cấp thị trường trong nước và ngoài nước

SẢN PHẨM
Hạt dinh dưỡng

 

HẠT MACCA

 

HẠT ĐIỀU

 

HẠT SEN

SẢN PHẨM
Chế biến

 

TRÁI CÂY SẤY

 

TRÁI CÂY ĐÓNG HỘP

 

NẤM SẤY

SẢN PHẨM
Trà

 

TRÁI CÀ GAI LEO

 

TRÀ SEN

 

TRẦM HƯƠNG

SẢN PHẨM NỔI BẬT
CỦA CHÚNG TÔI

Đây là những sản phẩm an toàn, chất lượng cao mà chúng tôi tự hào
cung cấp thị trường trong nước và ngoài nước

SẢN PHẨM
Hạt dinh dưỡng

 

HẠT MACCA

 

HẠT ĐIỀU

 

HẠT SEN

SẢN PHẨM
Chế biến

 

TRÁI CÂY SẤY

TRÁI CÂY ĐÓNG HỘP

 

NẤM SẤY

SẢN PHẨM
Trà

 

TRÁI CÀ GAI LEO

 

TRÀ SEN

 

TRẦM HƯƠNG

SẢN PHẨM NỔI BẬT
CỦA CHÚNG TÔI

Đây là những sản phẩm an toàn, chất lượng cao mà chúng tôi tự hào cung cấp thị trường trong nước và ngoài nước

SẢN PHẨM
Hạt dinh dưỡng

 

HẠT MACCA

 

HẠT ĐIỀU

 

HẠT SEN

SẢN PHẨM
Chế biến

 

TRÁI CÂY SẤY

 

TRÁI CÂY ĐÓNG HỘP

 

NẤM SẤY

SẢN PHẨM
Trà

 

TRÁI CÀ GAI LEO

 

TRÀ SEN

 

TRẦM HƯƠNG

6 TIÊU CHÍ MÀ CHÚNG TÔI TỰ HÀO
MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG

CHUYÊN MÔN

Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm thực tế và chuyên môn, nghiệp vụ cao, luôn sẵn sàng phục vụ Khách hàng.

 

CHỌN LỌC

Tân Xuân luôn tinh chọn từ nhiều nguồn nguyên liệu, Nhà cung cấp khác nhau để mang đến Khách hàng sản phẩm chất lượng an toàn cao với giá tốt nhất.

 

R&D

Không ngừng cải tiến, cùng đối tác nghiên cứu sản phẩm mới.

Hãy kết nối với chúng tôi
Dù bạn ở bất cứ nơi đâu

Hotline

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Xây dựng mối quan hệ phát triển, đồng hành lâu dài, sẵn sàng chia sẻ cơ hội cũng như rủi ro trên thị trường.

 

TỐI ƯU CHI PHÍ

Cùng tiêu chuẩn sản phẩm thị trường, Tân Xuân đổi mới giải pháp để tối ưu chi phí mang lại hiệu quả dài hạn cho Khách hàng mua được giá tốt hơn.

 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mỗi sản phẩm Tân Xuân cung cấp đến Khách hàng đi đôi với giá trị bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao an sinh xã hội.

6 TIÊU CHÍ MÀ CHÚNG TÔI TỰ HÀO
MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG

CHUYÊN MÔN

Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm thực tế và chuyên môn, nghiệp vụ cao, luôn sẵn sàng phục vụ Khách hàng.

 

CHỌN LỌC

Tân Xuân luôn tinh chọn từ nhiều nguồn nguyên liệu, Nhà cung cấp khác nhau để mang đến Khách hàng sản phẩm chất lượng an toàn cao với giá tốt nhất.

 

R&D

Không ngừng cải tiến, cùng đối tác nghiên cứu sản phẩm mới.

Hãy kết nối với chúng tôi
Dù bạn ở bất cứ nơi đâu

Hotline

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Xây dựng mối quan hệ phát triển, đồng hành lâu dài, sẵn sàng chia sẻ cơ hội cũng như rủi ro trên thị trường.

 

TỐI ƯU CHI PHÍ

Cùng tiêu chuẩn sản phẩm thị trường, Tân Xuân đổi mới giải pháp để tối ưu chi phí mang lại hiệu quả dài hạn cho Khách hàng mua được giá tốt hơn.

 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mỗi sản phẩm Tân Xuân cung cấp đến Khách hàng đi đôi với giá trị bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao an sinh xã hội.

6 TIÊU CHÍ MÀ CHÚNG TÔI
TỰ HÀO MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG

CHUYÊN MÔN

Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm thực tế và chuyên môn, nghiệp vụ cao, luôn sẵn sàng phục vụ Khách hàng.

 

CHỌN LỌC

Tân Xuân luôn tinh chọn từ nhiều nguồn nguyên liệu, Nhà cung cấp khác nhau để mang đến Khách hàng sản phẩm chất lượng an toàn cao với giá tốt nhất.

 

R&D

Không ngừng cải tiến, cùng đối tác nghiên cứu sản phẩm mới.

Hãy kết nối với chúng tôi
Dù bạn ở bất cứ nơi đâu

Hotline

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Xây dựng mối quan hệ phát triển, đồng hành lâu dài, sẵn sàng chia sẻ cơ hội cũng như rủi ro trên thị trường.

 

TỐI ƯU CHI PHÍ

Cùng tiêu chuẩn sản phẩm thị trường, Tân Xuân đổi mới giải pháp để tối ưu chi phí mang lại hiệu quả dài hạn cho Khách hàng mua được giá tốt hơn.

 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mỗi sản phẩm Tân Xuân cung cấp đến Khách hàng đi đôi với giá trị bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao an sinh xã hội.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

TRỤ SỞ CHÍNH
Số 16 đường 24A, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

ĐẠI DIỆN TAIWAN
2F, No. 27, Lane 275, Zhongzheng Road, Banqiao District, New Taipei City

ĐIỆN THOẠI
0938657696

Theo dõi bản tin của chúng tôi để nhận tin tức hàng tuần, cập nhật, ưu đãi đặc biệt và giảm giá độc quyền.

TRỤ SỞ CHÍNH
Số 16 đường 24A, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

ĐẠI DIỆN TAIWAN
2F, No. 27, Lane 275, Zhongzheng Road, Banqiao District, New Taipei City

ĐIỆN THOẠI
0938657696

Theo dõi bản tin của chúng tôi để nhận tin tức hàng tuần, cập nhật, ưu đãi đặc biệt và giảm giá độc quyền.